1. HUKUK DAİRESİE. 2012/6050K. 2012/10891T. 19.4.2012
  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Otel Odasında Geceleyin Müşterinin Öldürülmesi/Otel İşletmelerinin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu – Kusur Oranında Karar Verilmesi Gereği)
  • OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ ( İşletmelerin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu – Otel Odasında Geceleyin Öldürülenin Eşinin Tazminat Talebine Kusur Oranında Hükmedileceği)
  • OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ ( Eşinin Tazminat Talebine Kusur Oranında Hükmedileceği – Otel İşletmelerinin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu)
  818/m. 45, 47
  ÖZET : Otel konaklama sözleşmelerinde işletmelerin müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tüm tedbirleri almaları hukuken zorunludur. Otel odasında geceleyin tek başına yatmakta olan müşterinin öldürülmesinde davalının can ve mal güvenliğini asgari özen yükümlülüğünde koruyup kollamadığı güvenlik zaafiyeti bulunduğunun kabulü gerekir. Eşin tazminat tazminat talebine, kusur oranı tesbit edilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekir
  DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  KARAR : Davacı davalıya ait otelde kalan İran uyruklu eşi Dr. Hossein A.’ın odasında kablo ile boğularak öldürüldüğünü olayda davalı otel işletmesinin kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya dair hakkı saklı tutularak yapılan masraflar ile destekten yoksun kalma tazminatı olarak 10.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı güvenliğin sağlanması için tüm tedbirleri aldığını kusuru bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece davanın reddine ilişkin verilen karar dairemizin 10.12.2009 gün 2009/8750 esas 2009/14445 karar sayılı ilamı ile tüketici mahkemesi görevli olduğu gerekçesi ile bozulmuş, görevli mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda olay tarihi itibarıyla davalı tarafından işletilen otelin Turizm Tesisleri yönetmeliğine uygun olduğu meydana gelen öldürme olayında kusuru bulunmadığı belirtilmiştir. Otel konaklama sözleşmelerinde işletmelerin müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tüm tedbirleri almaları hukuken zorunludur. Otel odasında geceleyin tek başına yatmakta olan müşterinin öldürülmesinde davalının can ve mal güvenliğini asgari özen yükümlülüğünde koruyup kollamadığı güvenlik zaafiyeti bulunduğunun kabulü gerekir. Mahkeme davalının güvenliği sağlamada zaafiyeti bulunduğu, meydana gelen olayda kusuru olduğu kabul edilerek uzman bilirkişiler aracılığıyla kusur oranı tesbit edilmek suretiyle sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 19.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat