Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Vekalet Ücreti

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Vekalet Ücreti

Mahkeme masraflarının büyük bir kısmım bazen vekalet ücreti teşkil eder. Miktar ve değeri fazla olan bir alacak ve tazminat davasında durum böyledir. Ortaklığın giderilmesi davalarının özelliği nedeniyle taraflar için takdir edi­lecek vekalet ücreti ayrı bir özellik taşır. Öncelikle bu davalarda kendisini ve­kille temsil ettiren her iki taraf yararına maktu vekalet ücretinin takdir edilmesi, bundan ayrı olarak taraflar için takdir ve tesbit edilen vekalet ücreti miktarı aynı olmalıdır. Taraflardan biri için belirlenen miktar değerininkinden fazla olamaz. Yalnız taraflardan biri örneğin davalı davasım vekil marifetiyle yürütmüş ise sadece onun yararına vekalet ücretine hükmedilir.

Davanın red edilmesi veya açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması halinde o davada davalı kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise sadece davalı yararına vekalet ücreti takdiri gerekir. Ayrıca bir kimse paydaş olmadığı halde yanlışlıkla davada taraf gösterilmiş ve o kimse vekil tutmuş ise onun yararınada vekalet ücreti takdir edilmelidir. Yanlış husumet tevcih edilmiş olması sebebiyle o kimse lehine takdir edilecek vekalet ücreti sadece davayı açan kimseden alınması icab eder.

Tapuda malik durumunda olmayan üçüncü şahsın davaya müdahale talebi kabul edilmiş olması halinde onada vekalet ücreti takdir edilmesi zorunlu olup o kimse lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru değildir.

2) Kayyımla Takip Edilen Davalarda Vekalet Ücreti

Mal Memurların Kayyum Tayin Edilmesine Dair 3561 Sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü gereğince kendisini davada vekille temsil ettiren kayyum yararına vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Ayrıca bir kısım davalılara mümessil olarak atanan kayyum davayı vekil marifetiyle yürüttüğü nazara alınarak adı geçen davalılar yararına ücreti vekalet ücret takdir edilmesi gerekir. Bundan zühul olunması doğru görülmeyerek bozma nedeni yapılmıştır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat