OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK YERLERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ortak Yerlere El Atmanın Önlenmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil……..ili, …….. Mahallesi, … Blok, … Dairenin malikidir. Davalı bir süre önce apartmandaki boş olan daireyi satın alarak dairesine taşınmıştır. Eşyalarının bodrum katta olan kendi deposuna sığmadığını söyleyerek geçici olarak sığınmaya koymak istediğin söylemiş ve apartman sakinleri geçici olduğu için buna müsaade etmişlerdir. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen ve apartman sakinlerin sürekli olarak uyarmasına rağmen davalı sığınağı boşaltmamakta direnmektedir.
  2. Birinci derece deprem bölgesi olan ………’da sığınak olarak kullanılmak üzere yapılmış ortak alana apartman sakinlerinden birinin eşyalarını koymak suretiyle kendi kullanımına dönüştüremeyeceği hususu kendisine, müvekkil ve diğer apartman sakinlerince defalarca söylenmesine rağmen kişi duyarsız kalmaya devam etmektedir. Bu durumda bu davayı açma zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ortak yerlerden olan sığına haksız olarak yapılan el atmanın önlenmesine, eşyaların oradan kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat