OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşveren

….. adresinde mukim ….. (bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) ile;

Yüklenici

….. adresinde mukim ….. OSGB

2- Konu

Bu teklif mektubu; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; işverenin işyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği hizmetleri vermeyi”, işverene teklif eder.

3- OSGB’nin Görev ve Sorumlulukları

1-  Verilecek Hizmetler

6331 sayılı kanunda ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlanan Ortak Sağlık Biriminin sorumluluğunda olan tüm hizmetler ile ayrıca İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı istihdamı ve İSG Katip sistemine bildirilmesi hizmeti verilecektir. Bunun dışında ….. OSGB’nin vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır.

2-  Sağlık Hizmetleri

 1. a) İlgili yönetmelikte belirtilen yasal süreler göz önünde bulundurularak İş Yeri Hekimi Çalıştırılması Hizmeti,
 2. b) İşçilerin sağlık gözetimi,
 3. c) İşe Giriş Periyodik muayenelerinin yapılması,

3-  Mühendislik Hizmetleri

 1. a) 6331 sayılı kanuna göre gerekli eğitimlerinin verilmesi,
 2. b) B veya C Sınıfı Uzman Çalıştırılması,
 3. c) Risk Analizi ve değerlendirilmesi Yapılması,
 4. d) Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması,
 5. e) Günlük Rutin Saha denetimleri yapılması ve Denetim raporunun Uzman tarafından hazırlanması,
 6. f) İşe giren tüm personelin Zorunlu İSG eğitimlerinin verilmesi,
 7. g) 6331 sayılı kanuna göre yapılması gerekli zorunlu test ve ölçümlerin yaptırılması ve bu ölçümler için takip planı oluşturulması,
 8. h) Aylık değerlendirme raporunun bölge müdürlüğünüze özel olarak sunulması,
 9. i) Yıllık dönemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının özeti şeklinde çalışmalar yapılması,
 10. j) Her türlü yemek, ulaşım ve konaklama tarafımızdan sağlanacaktır.

4-  Sorumluluklar

 1. a) ….. OSGB’nin sorumluluğu Risk değerlendirme çalışmasının tamamlanmasının ardından başlayacaktır. Risk Değerlendirme çalışması en geç l (bir) ay içerisinde başlatılacaktır. Risk Değerlendirme çalışmalarının hazır olduğu yerlerde sorumluluklar sözleşme ile birlikte başlayacaktır,
 2. b) İşveren İşe giriş sağlık raporlarını ….. OSGB’nin ….. adresinde tarafınıza bildirilen tarihlerde ….. OSGB işyeri hekimi tarafından verilecektir. İşveren tarafından başka bir kurumdan alınan raporların hiçbir geçerliliği olmayacaktır,
 3. c) ….. OSGB İŞVEREN tarafından hazırlanması gerekli tüm raporları İŞVEREN adına hazırlar, dosyaların bir nüshasını İŞVEREN de bırakır ve bir nüshasını ….. OSGB arşivinde bulundurur,
 4. d) Yasa ve ilgili yönetmeliklerde tanımlı sorumluluklar Ek-1’de belirtilmiştir. Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu sorumluluklar her iki taraf tarafından kabul edilmiş sayılacaktır,
 5. e) Hizmet işverenin İSG Katip Sisteminin onayı ile başlamaktadır. Bu onay gerçekleşmemesi hizmet verilmeye başlanmayacaktır. Bu durumda her türlü sorumluluk işverene aittir,
 6. f) ….. OSGB, kendisi tarafından yerine getirilmesi gereken sorumlulukların , yerine getirilmemesi ya da eksik olarak yerine getirilmesi halinde , İşveren’in uğrayacağı tüm zararları ve idari para cezalarını nakden ve defaten İşveren’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- İşveren’in Sorumlulukları

İşveren ….. OSGB’nin görevleri gereği verdiği raporları uygulamaktan sorumludur. Aksi halde tüm mali hukuki sonuçlardan işveren sorumludur.

5- Ücret

….. adresinde ….. kişi istihdam edilen için verilecek ücret aylık …..-TL + KDV’dir.

6- Ödeme

Ödemeler en geç bir sonra ki ayın 15’ine kadar yapılacaktır. Ödeme zamanında yapılmaması durumunda ….. OSGB sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Ödemeden dolayı sözleşme fesh edilmesi durumunda İşveren bir yıllık ücret bedelini ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

7- Cezai Şart

İşbu teklif imzalandığı takdirde sözleşme hükmündedir. İmzalandığı tarihten itibaren -İşveren’in işyeri faaliyetinin devam etmesi koşulu ile 2 yıl boyunca geçerlidir ve 2 yılın sonunda tarafların karşılıklı mutabakatı halinde bir yıl daha uzatılacaktır. 2 yıl boyunca Sözleşme ….. OSGB’den kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilemez. Sözleşmenin gerekçesiz iptal edilmesi halinde, iptal eden taraf karşı tarafa …..-TL (….. Türk Lirası) para cezası ödemeyi kabul edecektir.

İşverenin ….. Kargo Acenteliği bırakması halinde sözleşme hiçbir ceza ödemeksizin kendiliğinden fesih edilecektir.

8- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi .. / .. / …. tarihine kadar geçerlidir. Birinci senedin sonunda yapılacak artışlar; TÜİK’teki veriler baz alınarak ÜFE oranında yapılacaktır.

9- Anlaşmazlıklar ve Çözümü

 1. a) Anlaşmazlık durumunda tarafların defter kayıtları geçerli sayılacaktır.
 2. b) Anlaşmazlık durumunda ….. Mahkemeleri yetkilidir.
 3. c) Sözleşme tek nüsha olarak hazırlanmış olup, damga vergisi ….. OSGB ve İşveren tarafından ortak ödenecektir. ….. OSGB damga vergisini ödeyerek İşveren’e ilk faturada fatura edecektir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat