ÖRNEK 41 – TEBLİĞ ZARFI (21’E GÖRE TEBLİĞ ŞERHLİ)

Açık Poliçe Nedir?

ÖRNEK 41 – TEBLİĞ ZARFI (21’E GÖRE TEBLİĞ ŞERHLİ)

                       TEBLİĞ  MAZBATASI

Tebliğ evrakı.

1- Adresinde veya ……………………………. da muhatap ……………………… ……………….

2- ………………………………………… sebebiyle muhatap yerine ……………………………….

3 – Tebliğin yapılması …………………………………………… sebebiyle temin edilmediğinden ……………………………………………………………………………..

4 – Muhatabın muvakkaten …………………………… gittiği ………………………….. ………………………………… tarafından bildirildiğinden ………………………………………..

5 – (…………………….) mehil tayin edip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine ………………………………………………………………………

6 – ………….. ………… ………………………..  tebellüğden imtina ettiğinden ………… ………….  …………. ……………………………………………..

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine …………….  ……………  …………  ……………..

8 – Tebliğ yapacak kimse …………..  …………..  ………. sebebiyle imtina ettiğinden ……………. …………….  ……………  ……..    huzurunda …………..  …………………………….

 

Tebliğ tarihi

Tebligat yapılanın

(imza veya parmak izi) imza

 

Tebliğ memurunun imzası

…………… ……               …………………………..                        …………………………

___________________________________________________________________

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından

Tesbit edilen yeni adres :

………….  ………………..  ……………..  …………..  …………………………… …………………..

………….  …………………  …………….  …………..  …………………………… …………………..

………….  …………………  …………….  …………..  …………………………… …………………..

İADE EDİLECEĞİ MERCİ

____________________________________

 

Dosya No:

 

Alacaklı:  Vekili: Av.

 

Muhatabın Adı Soyadı ve Adresi

()
 (*)

 

Mühür ve İmza

 

Bu zarfta      vardır.

 

TEBLİĞ MAZBATALI ZARF
Tebliği çıkaran

Merciin adı               :

Dosya No                :

Tebliğ daveti de tazammun ediyorsa, hazır bulunulması lazım gelen

Yer          :  ……………………………………………………

Tarih      :  ……………………………………………………

Gün        :  ……………………………………………………

Saat       :  ……………………………………………………

Bu zarf:    

İhtiva eder.

 

İmza ve mühür

T A A H H Ü T L Ü

 

No.

 

 

Alacaklı:  Vekili: Av.

 

Muhatabın Adı Soyadı ve Adresi

 ()

 (*)

 

 

 

Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No. 3, 7Not: Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.
 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat