K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

ÖRNEK 33 – TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Takip Kodu:

Örnek No:33*

T.C.

 

Dosya No :

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Müflisin adı, soyadı                  ………………………………………………………………………………………

ve yerleşim yerindeki adresi : ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiç bir malı bulunmadığından İcra ve İflâs Kanununun 217 nci maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflâsa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde iflâsın kapatılacağı tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.217)

../../….

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 161’e karşılık gelmektedir.

 

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat