İŞ KAZASI SONUCU MAMULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI

ÖRNEK 32 – İFLASIN AÇILMASI-KAPANMASI-KALDIRILMASI İLANI

Takip Kodu:

Örnek No : 32*

T.C.

 

Dosya No :

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN

 

İ  L    N

Müflisin adı, soyadı ve adresi                :  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

İflâsın açılması veya kapanması veya        ……………………………………………………………………….

kaldırılması kararı veren mahkeme                    :  ……………………………………………………………………….

Kararın tarih ve sayısı ile özeti              :  ……………………………………………………………………….

Yukarıda adresi yazılı

………………………………………………………………………………………………………..

hakkında …………………………………………………………………………………..Ticaret Mahkemesinin ……/…../…. tarih ve ………………………………………………………………………..sayılı kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166 (254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.166, 181, 182, 254)

../../….

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 69’a karşılık gelmektedir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat