İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

ÖRNEK 2 – DÖVİZLİ TAKİP

Takip Kodu:

 

                  T.C.                                                                                              Örnek No : 2

 

Dosya No : ………../………….

TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN

İCRA EMRİ

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :

 

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

 

3-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası :

 

4-Talebin neden ibaret olduğu :

 

 

 

Yukarıda yazılı ………………………… işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde (tahliye) ve teslim etmeniz; bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun    24 ve 26 ncı maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal yedinizde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerinin alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı) ihtar olunur.

(İİK m.24, 26)

 

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat