OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OGS TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

………… SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 İTİRAZ EDEN         :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        : 

…………. Tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR     :

 

Tutanağa göre ücret ödemeden geçildiği iddia edilen tarihler ………. ve ……….’dir. Tutanak tarihi ise ………’dir. Plakaya düzenlenen tutanaklarla ilgili tebligat işlemlerine 7 gün içinde başlanacağı Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik’in 10/a-b maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük süre geçirilmiştir. Kanunun aradığı şartları taşımayan trafik cezasının iptali gerekmektedir.

TALEP SONUCU     :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……. tarih ………. tutanak seri ve sıra no ile kesilen idari para cezasına itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

Ek       : İdari para cezası tutanağı

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat