YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ÖDENMEYEN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ PROTOKOLÜ

1- Taraflar

İşbu protokol ….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyasında alacaklı vekili ….. ve dosya borçlusu ….. arasında yapılacaktır.

2- Protokolün Konusu

İşbu protokol ….. İcra Müdürlüğü ….. sayılı dosyasının kapatılması durumunda ödenmeyen vekalet ücretinin tahsil edilme koşullarının tespitinden ibarettir.

3- Protokol Esasları

….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyasında başlatılan yasal takipte alacaklı ….. Bankası A.Ş. ile borçlu arasında mutabakata varılmış dosya borcuna ilişkin bankanın alacağı kalmamıştır.

4- ….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyasında Av. …..’ye …..-TL vekalet ücreti ödenmemiştir.

5- İşbu protokol gereği bankanın kendi alacağını tahsil etmiş olmasına istinaden ….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyası kapatılacaktır. İcra dosyasının kapatılmış olması Av. …..’nin hiçbir şekilde vekalet ücreti alacağından vazgeçtiği anlamını taşımamaktadır.

6- ….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyasında …..’un maaşına konulan haciz dolayısıyla protokol tanziminde önce yapılan kesinti vekalet ücretine mahsup edilmiş olup, yukarıda belirtilen …..-TL vekalet ücreti alacağı mahsup neticesinde kalan miktardır.

7- ….., Av. …..’nin vekalet ücreti alacağına istinaden .. / .. / …. ödeme tarihli …..-TL bedelli senet tanzim edecektir.

8- Av. …..’nin vekalet ücretine istinaden verilen senedin vade tarihinde ödenmemesi durumunda Av. ….. senede ve vekalet ücreti borcuna istinaden her türlü dava ve icra takibi hak ve yetkisine sahip olacaktır.

9- Senedin vadesinde ödememesi nedeniyle yapılacak icra takibi ve açılacak davalarda oluşacak masraflar ve vekalet ücreti alacakları …..’a ait olacaktır.

10- …..’un vadesinde senedi ödememesi nedeniyle yapılacak takiplere ilişkin itiraz hakkından vazgeçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

11- Taraflar bir araya gelmekle yukarıda belirlenen şartlarda mutabakata varmışlardır.

Av. …..                                                         …..

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat