Ödeme Taahhüdü Örneği

T.C.

…..

……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS  …../…. ESAS

BORÇLUNUN ÖDEME TAAHHÜTÜ

                  Alacaklı vekili ile dosya borçlusu Ali”den olma  Emine” den doğma ……  doğumlu …… icra dairesine geldi.Dosya borçlusu ödeme taahhüdünde bulunmak istediğini ve borcunu taksitler halinde ödeyebileceğini beyan etti.Bunun üzerine dosya miktarı hesaplanmak suretiyle borçlunun taahhüdü alındı…… tarihi itibarıyla işlemiş faiz ,vekalet ücreti ,Resmi Tahsil Harcı.ilk masraf ve sonra ki masraflarla aşağıya dökümü çıkartılıp dosya borçlusuna bildirildi…….. tarihi itibarıyla dosya miktarı …… TL olup bunun dağılımı …….. TL takip çıkışı,…… TL sonraki işlemiş faiz,…….TL vekalet ücreti,……. Resmi tahsil harcı,…….TL ilk masraf ve ……. TL de haciz masrafları olarak toplamda dosya ….. TL olduğu belirtildi ve borçlu dosya miktarı olan ….. TL “yi taksitler halinde ödeyebileceğini beyan etti.Ben borcumu 4 taksit halinde ödeyeceğim.Borcumun ….. TL “sini ….. tarihinde ,…… tarihinde …. TL” sini,….. tarihinde ….. TL “sini ve son taksit olan …… TL “sini de yine ….. tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum dedi.Dosya miktarı tüm ayrıntıları ile (Takip çıkışı,işlemiş faiz.sonraki faiz.haciz masrafları ve ilk masraf ve vekalet ücreti ile birlikte) dosya borçlusuna bildirildi ve taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai müeyideliri anlatıldı.Borçlu taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai müeyidelerini anladım dedi..Alacaklı vekili de borçlunun ödeme taahhüdünü kabul ederim dedi. Borçlunun imzası ,alacaklı vekilinin imzası icra müdürünün huzurunda imza altına alındı.

BORÇLU                                           …..İcra Müdür Yrd.                     ALACAKLI VEKİLİ

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...