OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

’NE

DOSYA ESAS NO. 
BORCA İTİRAZ EDEN (BORÇLU) 
VEKİLİAv.

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI) 
KONUBorca, faize ve fer’ilerine itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                                   :

  1. Müdürlüğünüz’ün Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak yapılan takipten müvekkilimize çıkarılan ödeme emri müvekkilimiz tarafından  tebellüğ edilmiştir.

  1. Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden kişiye böyle bir borcu bulunmamaktadır.

  1. Müvekkilimiz aleyhine yapılmış olan takip ile ilgili borca, işlemiş faiz tutarına, uygulanan faiz oranına ve tüm fer’i alacaklara ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.

  1. Bu nedenlerle itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

 

 

BORÇLU VEKİLİ

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat