Ödeme Emri Örneği

                   T.C                                                                 Örnek No..:53
……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………..
Para Borcuna veya Teminat Verilmesine veya Bir İşin
Yapılması veya Yapılmamasına,İrtifak Hakkının
 Kaldırılmasına ve Yükletilmesine Dair
İCRA EMRİ
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı.
Vekili:
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.1.
2.
3.
3-İlamı veren Mahkemi ve ilamın tarih ve numarası
4-İlam veya belgeye müsteniden istenen alacağın veya teminatın,yapılması veya yapılmaması istenen işin kaldırılacak veya yükseltilecek irtifak hakkının neden ibaret olduğu ve faizi.TL.Asıl Alacak
TL.İşlemiş Faizi
TL.Harç
TL.Avukatlık Ücreti
+TL.Yargılama Gideri
0TL.Toplam alacağın takip tarihinden itibaren
asıl alacağa işleyecekkanuni faiziyle birlikte icra masrafları
ve ücreti vekaletin tahsili talebi.
                                    A) Yukarıda yazılı borcu (temina) iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödemeniz (vermezseniz) İc.İf.K.nun 32.maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez (vermez) seniz,tetkik merciinden veya Yargıtay’dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı,yine bu müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337.madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,
                                   B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. Süre içinde yapmanız,aksi halde 30.madde gereğince ilam hükmünün icraen yerine getirileceği,iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu     süreiçinde yapılmaması halinde 343.maddedeki cezayı gerektireceği,
                                    C) Yukarıdaki yazılı işin…………….. Süre içinde yapılmaması,aksi halde 343.maddedeki cezayı gerektireceği,
                                    D) Yukarıda yazılı irtifak hakkını icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yüklenmeniz (kaldırmanız),aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra İflas K.nun 343.maddedeki cezayı gerektireceği,ihbar olunur.
(İc.İf.K.30,31,32)
Yönetmelik Örnek No..:45İcra Müdürü
Mühür ve imza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat