Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Ödeme Emri

T.C.                            Örnek No..:52
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
Kambiyo  Senetlerine ( Çek, Poliçe  ve  Emre  Muharrer  Senet )
Mahsus İflas Yolu ile Takip Taleplerinde
ödeme emri
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametğahı.
Vekili :
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.
3-Alacağın Türk  Parasıyla  tutarı, faiz  miktarı  ve  işlemeye  başladığı  tarih.
4-Senet ve tarihi.
                           İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını beş gün içinde ödemeniz,kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikayetlerinizi yine bu beş gün içinde sebebleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz,beş gün içinde borç ödenmediği veya itiraz ve şikayet edilmediği takdirde,alacaklının Ticaret Mahkemesinden iflasınızı isteyebileceği,itiraz ve şikayet edildiği takdirde alacaklının Ticaret Mahkemesinden itiraz ve şikayetin kaldırılması ve iflasınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.
(İc.İf.K.171)
Yönetmelik Örnek No.12İCRA MÜDÜRÜ
Mühür ve İmza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat