OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUSTA CİNSİYET KAYDININ DÜZELTİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                     :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ………….. Askerlik Şubesinden kendisine gönderilen askere çağrı belgesini alınca nüfustaki kaydın yanlış olarak yazıldığını öğrenmiş bulunmaktadır.
  2. Müvekkilim …………..Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek kendisinin bayan olduğunu oysa askerlik şubesinden gelen belgelerde erkek olarak göründüğünü belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istemiştir.
  3. Nüfus Müdürlüğündeki görevliler müvekkilime bu yanlığı kendilerinin düzeltmesinin mümkün olmadığını, bunun ancak bir mahkeme kararı ile düzeltilebileceğini belirtmişlerdir. Türk Medeni Kanununun 39. maddesi gereğince bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı, Hekim raporu, tanık beyanı ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39-40 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilim erkek olarak görünen nüfus kaydının kadın olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

EK: Nüfus Kaydı, Vekâletname Örneği

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat