OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUSA TESCİL TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nüfusa Tescil Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin yaşı …… iken nüfus kayıtlarında ……… olarak görünmektedir. Şöyle ki; müvekkilin annesi ………, babası ……..ile gayrı resmi evlilik yapmış ve bu evlilikten ………adında bir erkek çocuğu olmuştur. …….yılında nüfusa tescil ettirilen …… isimli bu ilk çocuk çok küçükken vefat etmiştir.
  2. ……. ile …………’nın evliliğinden ……… yılında ikinci erkek çocukları dünyaya gelmiş ancak, …….. doğumlu ……… ölü olduğundan tekrar nüfusa tescil ettirmeksizin, ikinci çocuğun da adını ………. koyarak nüfus kaydını eski kayıt üzerinden devam ettirmişlerdir.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık ve diğer yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 30/2 ve diğer ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; haklı davamızın kabulüne, ………ve ……… oğlu, ……..ili,……..ilçesi, ……… Köyü, ……. doğumlu müvekkilimin nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Vekaletname – Nüfus kaydı.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat