OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUS KAYDININ TASHİHİ TALEBİ-CİNSİYET HANESİNİN DÜZELTİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Cinsiyetin düzeltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz 19 yaşında olup …… İli, …… İlçesi, …… Mahallesi, ….. Cilt No, …….. Hane No ve …… Sayfa No.da nüfusa kayıtlıdır.

 

2- Ergenlik çağlarında psikolojik ve hormonolojik dengeler bakımından daha çok kadınsı davranışlar gösteren müvekkilimiz, bu konuda çeşitli muayene ve tedavilere maruz kalmış, sonuç itibari ile yapılan tıbbi tahlil ve incelemeler sonucunda müvekkilimizin yapısı itibariyle kadın olarak tanımlanması gerektiği konusunda anlaşmışlardır.

 

3- Müvekkilimiz en son geçirdiği operasyonlar ile kadın kimliğindedir. Bu tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar ve müvekkilimizin dış görünüşü ve davranışları ile de açıkça bellidir.

4- Bu nedenlerle müvekkilimizin kadın olduğunun tesbitini talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                           : Nüfus Kaydı, Raporlar, Tanık, her türlü kanıt.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin nüfus kütüğünde yazılı olan cinsiyetinin kadın olarak düzeltilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat