İnfazın Temel Amacı Nedir?

NÜFUS KAYDINDA İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :             

DAVALI                               :

 

KONU                   :  Nüfus kaydında isim değiştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz ……………..,  ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra No.da nüfusa kayıtlıdır. Müvekkilimizin doğum tarihi ../../…. dir.

2- Müvekkilimize doğduğunda ailesi tarafından ………… adı takılmış, ancak nüfus müdürlüğünde kimlik çıkartılırken yanlışlıkla …………. olarak kaydedilmiştir.

3- Müvekkilimiz, çevresinde …………… ismi ile anılmaktadır. Arkadaşları, nişanlısı, herkes bu ismi bilmektedir. Gerçek hayatta kullandığı ismin kimliğinde farklı olması müvekkilimizi zor durumda bırakmaktadır. Zaten yanlışlıkla yazıldığı açıkça belli olan ………….. isminin nüfusta ……….. olarak düzeltilmesine karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : MK.m.39, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 35 vd. ve Sair Mevzuat.

KANITLAR                          : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

İSTEM SONUCU                : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin nüfus kaydına yanlışlıkla  ……… olarak geçirilen isminin …….. olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat