İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

NÜFUS KAYDINDA SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :             

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Soyadının değiştirilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilin soyadı, …………….. dır. ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra No.da nüfusa kayıtlı olan müvekkilimiz soyismini ………….. olarak değiştirmek istemektedir.

2- Müvekkilimiz …………… işi ile uğraşmaktadır. İşinde çok başarılı olan müvekkilimiz, senelerdir isminin yanında mesleğini hatırlatan …………… lakabı ile de çağrılmaktadır.

3- Müvekkilimiz adı ile birlikte ve soyadından fazla kullanılan …………… ismini soy ismi olarak almak istemektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.39, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 35 vd. ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, tanık ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin nüfusta ……………. olan soyisminin …………… olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

                                                               DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat