Menfi Tespit Ve Çek İptali Davası

SAHTECİLİK SUÇU

SANIKLARIN KATILANIN RIZASI İLE SİGORTA İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI İÇİN BIRAKTIĞI NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ İLE KATILANIN SİGORTA İŞLEMLERİNİ YAPTIKLARI

MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 1112
Karar: 2015 / 2365
Karar Tarihi: 25.06.2015

ÖZET: Belgede sahtecilik suçlarında mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni sayılmaz ise de failde belgede sahtecilik kastına etki yapabileceği cihetle, sanık savunmaları, katılanın beyanı ve tüm dosya kapsamı gözetildiğinde sanıkların katılanın rızası ile onun kendilerine sigorta işlemlerinin yaptırılması için bıraktığı nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılanın sigorta işlemlerini yaptıkları, her ne kadar suça konu işe giriş bildirgesindeki adına atılı imza katılana ait olmasa da işlemin katılanın rızası ve bilgisi dahilinde yapıldığı anlaşılmakla müsned suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 26, 207) (YCGK 19.04.2005 T. 2004/6-221 E. 2005/38 K.)

Dava ve Karar: Sanıkların müşteki adına sahte imza attıkları işe giriş bildirgesini iş mahkemesinde devam eden dava sırasında kullanarak özel belgede sahtecilik yaptıklarının iddia ve kabul edildiği olayda, sanıkların aşamalarda suçlamaları kabul etmedikleri, katılanın fiilen minübüste çalıştığını ve kendi rızası ile suça konu işe giriş bildirgesinin düzenlendiğini savunmaları, katılanın da beyanında sanıklardan M. ……… sahibi olduğu şehiriçi minibüste 2005 yılı haziran ayından 2007 yılı sonuna kadar işçi olarak çalıştığını, işe girerken sanığın kendisini sigortalı olarak göstermediğini, ancak 2006 yılı içinde sanık M.’nın kendisini arayarak maliyenin kendilerini sıkıştırdığını, sigorta işlemlerini yapmaları gerektiğini söyleyerek kendisinden kimlik bilgilerini istediğini, kendisinin de kimlik fotokopisini çalıştığı duraktaki durak başkanına bıraktığını beyan etmesi karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.03.1992 gün ve 80-98 sayılı ve 19.04.2005 gün ve 221-38 sayılı kararlarında ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere, belgede sahtecilik suçlarında mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni sayılmaz ise de failde belgede sahtecilik kastına etki yapabileceği cihetle, sanık savunmaları, katılanın beyanı ve tüm dosya kapsamı gözetildiğinde sanıkların katılanın rızası ile onun kendilerine sigorta işlemlerinin yaptırılması için bıraktığı nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılanın sigorta işlemlerini yaptıkları, her ne kadar suça konu işe giriş bildirgesindeki adına atılı imza katılana ait olmasa da işlemin katılanın rızası ve bilgisi dahilinde yapıldığı anlaşılmakla müsned suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.06.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat