NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS SUÇU

SUÇLARIN SANIKLAR TARAFINDAN İŞLENDİĞİ SABİT OLMAKLA BU GEREKÇELERE DAYANAN MAHKEMENİN KABUL VE UYGULAMASINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
15.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 4367
Karar: 2017 / 6271
Karar Tarihi: 20.02.2017

ÖZET: Sanık, katılan ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, suçların sanıklar tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmamıştır. Hükmün onanması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 158)

Dava ve Karar: Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan, sanık … hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükümleri katılan vekili ve sanıklar müdafiileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık …’ün, 19/01/2009 tarihinde annesi … adına düzenlenen sağlık raporu, pataloji raporu, reçete ve sağlık karnesi ile müştekinin işlettiği eczaneye gelerek reçetede yazılı üç adet kanser hastalığı ilacı almak istediğini söylediği, bu ilaçların maliyetinin 12.840,60 TL olduğu, eczanede kalfa olarak çalışan tanık …..’un, ilaçların eczanede bulunmadığını, temin edip kendisine haber vereceğini söylediği, tanığın, sanığın telefon numarasını almasından sonra sanığın eczaneden ayrıldığı, daha sonra ilaçların temin edilerek sanığa aynı gün teslim edildiği, sanığın ilaçları teslim aldığına ilişkin adını, soyadını ve telefon numarasını yazdığı, ad ve soyadının yanına da …’ün eşi olduğunu belirtir bir ibareyi de yazdığı, sahte belgelerle eczaneden ilaç almayı başaran sanık …’in, 05/02/2009 tarihinde diğer sanık … ile birlikte aynı eczaneye geldikleri, bu kez … isimli kişi adına düzenlenmiş sahte reçete, katılım payından muafiyet raporu, patoloji raporu ve sağlık karnesi ile üç adet kanser ilacı daha almak istediklerini söyledikleri, sanık …’ün bir hafta önce de kanser ilacı alması nedeniyle eczane çalışanlarının durumdan şüphelendikleri ve sanıklara reçetede yazılı bulunan ilaçların olmadığını, temin edip haber vereceklerini söyledikleri, eczane çalışanı tanık …..’ın sanık …’ten telefon numarasını ve reçeteleri aldığı, raporlardan şüphelendikleri için eczanede çalışan bir kişiyi raporların teyidi için ilgili hastaneye gönderdikleri, yapılan incelemede, raporların ve reçetelerin hastanede kayıtlı olmadığı ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine, müştekinin durumu emniyete bildirerek gerekli tertibatın alındığı, ertesi gün sanık …’ın, ilaçları almak üzere eczaneye geldiğinde yakalandığı, sanık …’ın yapılan üst aramasında, üzerinde “……. Genel Cerrahi ……” yazılı kaşe basılı olan çok sayıda boş reçete, mühür, raporlar, patoloji raporları, barkotlar, yeşil kartlar, sağlık karneleri, ilaç küpürleri ve kaşeler ele geçirildiği, alınan bilirkişi raporuna göre, reçetelerde yer alan imzaların adı geçen doktorlara ait olmadığının belirlendiği, böylece sanık …’ün, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, sanık …’ın, resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, suçların sanıklar tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmamıştır.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanıklar müdafiilerinin, suçların sabit olmadığı, lehe hükümlerin uygulanmadığı, katılan vekilinin; suçun tamamlanmış olduğu ve yapılan indirimlerin hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 20.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...