Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Davalı ile müvekkilim …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır.Müvekkilim davalı ile ilişkiye girmek suretiyle bekaretini kaybetmiş, davalının evli olduğunu ise sonradan öğrenmiştir. Müvekkilim davalı ile evlendiklerinde oturacakları evi kiralayıp eşyalarını yerleştirmiş ve nikah hazırlıkları içerisindeyken söz konusu durumu öğrenmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bu nedenle davalıdan  ….. TL maddi, ….. TL manevi tazminatın alınması için işbu davamızı ikame etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Doktor raporu, tanıklar, fotoğraflar, kira sözleşmeleri, makbuzlar vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. m. 120, 121 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ                                 :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenler ile duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak ….. TL maddi, ….. TL manevi tazminata, dava tarihi itibariyle yasal faiz ve yargılama giderleri, vekalet ücreti  ile birlikte davalıdan alınmasına  karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat