Nesebin Reddi Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Nesebin Reddine Karar Verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR                      :

1-Müvekkil ile davalı ……..tarihinde evlenmişlerdir bu evlilikleri ………İli ….İlçesi ………Mahallesi (köyü) Cilt ……. Aile sıra no……..Sıra no…….da nüfusa kayıtlıdır.

2-(taraflar arasındaki ilişkinin başlaması ve gelişmesi ve çocuğun dünyaya gelişi)

 

3-Bu çocuğun müvekkilden olması mümkün değildir Çünkü;(çocuğun neden müvekkilden olamayacağı)

4-Çocuğa kayyım için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yasılması gereği vardır.

4-Açıklanan nedenlerle işbu davayı açarak müvekkilin çocuğu olmayan ………….’ın nesebinin reddine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.md.241,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, D.N.A. testi, Doğum kayıtları,fotoğraflar,doktor raporu, Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Müvekkilimden olmadığı belli olan …………….ismindeki çocuğun nesebinin reddine,

2-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Nüfus Kaydı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...