Nesebin Reddi Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Nesebin Reddine Karar Verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                      :
1-Müvekkil ile davalı ……..tarihinde evlenmişlerdir bu evlilikleri ………İli ….İlçesi ………Mahallesi (köyü) Cilt ……. Aile sıra no……..Sıra no…….da nüfusa kayıtlıdır.
2-(taraflar arasındaki ilişkinin başlaması ve gelişmesi ve çocuğun dünyaya gelişi)
 
3-Bu çocuğun müvekkilden olması mümkün değildir Çünkü;(çocuğun neden müvekkilden olamayacağı)
4-Çocuğa kayyım için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yasılması gereği vardır.
4-Açıklanan nedenlerle işbu davayı açarak müvekkilin çocuğu olmayan ………….’ın nesebinin reddine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.md.241,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, D.N.A. testi, Doğum kayıtları,fotoğraflar,doktor raporu, Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Müvekkilimden olmadığı belli olan …………….ismindeki çocuğun nesebinin reddine,
2-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Nüfus Kaydı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat