Nesebin Düzeltilmesine İtiraz Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

D.KONUSU                    :Nesebin düzeltilmesine  itiraz.

 

OLAYLAR                      :

1-(Nesebin tashihi hakkında açılan dava hakkında bilgiler)

 

2-(bu tashih karırının neden doğru olmadığı)

3-

 

4-Açıklanan nedenlerle işbu davayı açarak …………….Asliye Hukuk Mahkemesinin ………Tarih …….Esas ve ……karar sayılı kararının iptalini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.md.251,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,  Doğum kayıtları,fotoğraflar,doktor raporu, Tanık beyanı ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ….Tarih ….Esas….Karar sayılı kararı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-……………….’ın nesebinin düzeltilmesine dair verilen………Asliye Hukuk Mahkemesinin ….Tarih ….Esas….Karar sayılı kararının iptaline,

2-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Nüfus Kaydı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...