Nesebin Düzeltilmesine İtiraz Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                    :Nesebin düzeltilmesine  itiraz.
 
OLAYLAR                      :
1-(Nesebin tashihi hakkında açılan dava hakkında bilgiler)
 
2-(bu tashih karırının neden doğru olmadığı)
3-
 
4-Açıklanan nedenlerle işbu davayı açarak …………….Asliye Hukuk Mahkemesinin ………Tarih …….Esas ve ……karar sayılı kararının iptalini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.md.251,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,  Doğum kayıtları,fotoğraflar,doktor raporu, Tanık beyanı ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ….Tarih ….Esas….Karar sayılı kararı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-……………….’ın nesebinin düzeltilmesine dair verilen………Asliye Hukuk Mahkemesinin ….Tarih ….Esas….Karar sayılı kararının iptaline,
2-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Nüfus Kaydı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat