İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

NAFAKANIN ARTTIRIMI TALEBİ – İŞTİRAK NAFAKASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :             

DAVALI                               :

 

KONU                   : Aylık ………TL olan  İştirak Nafakasının ………..TL Arttırımı ile Aylık ………TL ye Çıkartılması Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile müvekkilemiz ………. Aile Mahkemesinin ../../…. tarih, …./…. E. ve …./…. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ../../…. doğumlu ………….’nun velayeti annesine bırakılmıştır. Bu ilamda müşterek çocuk için aylık ……….TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

4- …. yılında hükmedilen aylık ………TL iştirak nafakası, günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk …………… halen …………………. sınıfta okumaktadır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş  ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.182 ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                           :

  1. Boşanma Dava Dosyası,
  2. Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması,
  3. Nüfus Kayıtları,
  4. Tanıklarımız,
  5. Yemin Diğer Deliller.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle aylık ……….TL olan iştirak nafakasının ……….TL arttırımı ile aylık ……….TL ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat