İnfazın Temel Amacı Nedir?

NAFAKA ÖDEMEME NEDENİYLE ŞİKAYET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 ../../….
TAKİP ESAS NO’nün  E. Sayılı dosyası
ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI)

VEKİL

 

 

 

 

ADRESİ
KARŞI TARAF (BORÇLU)
KONUNafaka ilamındaki ödeme şartını ihlal eden sanığın cezalandırılması talebimizdir.
 

AÇIKLAMALAR

 

1- Müvekkilimiz ile sanık ….. Aile Mahkemesinin …/…/…… tarih, …./…. E. ve …./…. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının velayeti müvekkilimize bırakılmıştır.

 

2- Davalı tarafından küçük çocuklarının her birisi için ………….. TL tutarında iştirak nafakası verilmesi mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır. Karar kesinleşmiştir.

3- İlam, tarafımızdan  ‘nün  Esas Sayılı dosyası ile icraya konmuştur. Sanığa ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen, nafaka borcunu ödeme yoluna gitmemiştir. Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER     : İİK.m.344 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                     : 1- Aile Mahkemesi’nin boşanmaya ilişkin dava dosyası

2- İcra Dosyası

3- Sair yasal deliller.

TALEP SONUCU           : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve müvekkilim yararına hükmedilecek vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla  talep ederiz. ../../….

(ŞİKAYET EDEN) VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat