Nafaka Borcunu Ödememede Şikayet Dilekçesi


İCRA  TETKİK  (CEZA) MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 
 
 
ŞİKAYETÇİ               :                                                                    
 
VEKİLİ                      :
 
SANIK (BORÇLU)     :
 
 
SUÇ                           :Nafaka ilamındaki ödeme şartını yerine getirmeme.
 
OLAYLAR                :Borçlu (sanık)hakkında yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz takip dosyası ile yapılan icra takibi neticesinde borçlu (sanık)ödeme süresi içerisinde borcunu ödememiştir.
Belirtilen sebeplerle borçlu(sanık)hakkında şikayette bulunarak süresi içinde borcunu ödemeyen  borçlu sanığın İ.İ.K.md.344 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası
ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borçlunun (sanığın)İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                                          Şikayetçi vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat