Birinci Haciz İhbarnamesinde Yanlış Beyanda Bulunan Üçüncü Kişiyi Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                                KAYSERİ

 

 

İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi

DOSYA NO          :         Esas

 

 

 

DAVACI (ALACAKLI)      :                                                                    

 

VEKİLİ                             :

 

DAVALI(ÜÇÜNCÜ KİŞİ)  :

 

 

D.KONUSU                        :İ.İ.K.89.madde gereğince davalının …………TL. tazminata mahkum edilmesi ve ayrıca İ.İ.K.338.maddesine göre cezalandırılması istemidir.

OLAYLAR                  :

1-(şikayet anına kadar gelişen olaylar)

2-(üçüncü kişinin nasıl bu suçu işlediği)

3-Davalının bu beyanları gerçeğe aykırı olduğundan ve sırf borçlu……………..korumak amacı ile ve bu şekilde müvekkilimi zarara uğratmak kastıyla hareket ettiğinden bu hususların tespiti ile Hem İ.İ.K.338.maddesi uyarınca cezalandırılması ve hem de birinci haciz ihbarnamesinde belirtilen …………TL. tazminata mahkum edilmesi dileğiyle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.madde.89,338,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası

tanık…………………………  ve her türlü kanuni delil.    

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1-Davalının gerçeğe aykırı beyanından dolaya İ.İ.K.338.maddesi uyarınca cezalandırılmasına,

2-Birinci haciz ihbarnamesinde belirtilen ………….TL. tazminata mahkum edilmesine,

3-Masraflarla ücreti vekaleten karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

/      /

                                                                                                          Şikayetçi vekili

Av.

EKİ                  :

Onanmış vekaletname sureti

Tebliğ zarfı ve pulu

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...