İnfazın Temel Amacı Nedir?

MUHTESATIN ( EKLENTİNİN ) MÜLKİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Munzam Zararın Tazmini Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim arkadaşının bankalara olan kredi kartı borcu dolayısıyla kara listeye alınması bankalardan kredi alamaması nedeni ile bankadan kredi çekmiş ve arkadaşına vermiştir. Ödeme tarihleri ve ödenecek faiz bellidir. Müvekkilim arkadaşı olan kişiye borcunu aksatmamasını rica etmiştir. Davalıda ödemeleri aksatmayacağı hususunda söz vermiştir.
  2. Bankadan çekilen kredi borcunun ödeme zamanı geldiğinde davalı borcu ödeyemeyeceğini belirtmiştir. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşanmış ve taraflar birbirlerine küsmüşlerdir. Bu durum karşısında müvekkilim bankadaki vadeli hesapları vadesinden önce bozdurarak bankanın borcunu ödemiştir.
  3. Davalı bir süre sonra bankadan almış olduğu kredi karşılığını müvekkilime ödemiştir. Fakat vadeli hesabın bozulması nedeni uğradığı zararı hiç dikkate almamıştır. Davalının borcunu zamanında ödememesi nedeni ile müvekkilim bankadaki vadeli hesabını bozdurarak ödemek zorunda kalması nedeni ile …………Türk Lirası bir zarar meydana gelmiştir. Vadeli hesabın süresinden önce bozulmaması halinde alınacak olan faizden miktarı ile ilgili banka yazısı ektedir. Bunun davalıdan tahsili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 122 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile …………Türk Lirası munzam (aşkın) zararın dava tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına ve yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat