İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                           ../../….

 

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) :

 

VEKİLİ                                    :

 

ADRESİ                                   :

 

SANIK                                     :

 

SUÇ                                        : Müflise ait malları İflas İdaresine vermemek.

 

AÇIKLAMALAR                       :

1- Borçlu müflis …………… aleyhine müvekkilimize olan borcundan, ’nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır. Takip kesinleşmiş olup halen sürmektedir.

2- İİK. 219. Maddesi gereği yapmış olduğumuz ilan ile müflise ait malları her ne gerekçe ile olursa olsun elinde bulunduranların 1 aylık süre içerisinde iflas dairesine başvurarak bildirimde bulunmaları istenmiş idi.

3- Sanık, elinde bulunan müflise ait malları iflas dairesine halen teslim etmemiştir.

4- İİK. Madde 219/4 ve 336 uyarınca suç işleyen sanığın  cezalandırılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                : İİK. Madde 219/4, 336

DELİLLER                               : İflas Dosyası, tanıklarımız, sair delillerimiz.

TALEP SONUCU                     : Yukarida açıklanan nedenlerle sanığın İİK. Madde 336’ya göre cezalandırılmasına, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat