Müdür Ataması Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA

                                                        …../…../…..

                                                                                                                                                                          

Memurluğunuza ………..sicil numarasında kayıtlı bulunmaktayız. Ekte bulunan müdür tayini kararımızın tarafınızdan tescil edilmesini saygılarımızla arz ederiz.

                                                                                              

TEL:

FAKS:

ADRES:                                                                                                      ŞİRKET KAŞESİ

                                                                                                                       YETKİLİYE AİT

                                                                                                                                 İMZA

  

 

EKLER:                                                                                                                                                          

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!