KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMA TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO           :
MÜDAHİL OLARAK DAVAYA

KATILMAK İSTEYEN

MÜŞTEKİ                  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK                        :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebidir.
SUÇ                            :Kasten adam öldürme
AÇIKLAMALAR      :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında müvekkilin eşi, sanık tarafından kasten öldürülmüştür. Suçtan doğrudan zarar gördüğümüzden davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLERİ         :              CMK. md. 237 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU        :           Suçtan doğrudan zarar görmemizden ötürü davaya müdahil olarak katılmamıza, ücreti vekâlet ve yargılama masraflarının sanığa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak mahkemenizden arz ve talep ederim.

                                                                        Mağdur ve Müşteki Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat