KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMA TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
MÜDAHİL OLMA

TALEBİNDE BULUNAN  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK                        :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müdahil Olma Talebidir.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR      :

Adı geçen dosyada sanık kullandığı araçla müvekkillerimin çocuğu …..’ye çarparak yaralanıp cismen zarar görmesine neden olmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz ve cezalandırılmasını istiyoruz ve suçtan zarar gördüğümüz için de müdahale talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayı gören şahitlerimiz olup, bunları dinletmek istiyoruz.

ŞAHİTLERİMİZ                  :

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 237, 238 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, suçtan zarar gördükleri için müvekkillerim…… ve ……’nin müdahilliklerine ve tanıklarımızın keşif mahallinde dinlenmelerine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Müştekiler Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat