İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MÜDAHALE TALEBİ VE TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN MÜŞTEKİ                                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIKLAR                :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müdahale Talebi ve Tazminat Talebidir.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR      :

 

  1. Yukarıda adı geçen dosyada sanıktan şikâyetçiyiz ve cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. İşlenen suçtan ayrıca müvekkilim cismen zarar görmüştür. Bu nedenle müdahilliğimize de karar verilmesini talep ediyoruz.
  2. Sanıklar müvekkilime karşı tasarlayarak adam öldürmeye tam teşebbüs suçunu işlemişlerdir. Aldığı bıçak darbeleriyle hayatı ve sağlığı ciddi bir tehlikeye girmiştir. Maddi zarar ve ıstırabı bir yana manevi olarak da esaslı şekilde etkilenmiştir.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK md. 237 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Adı geçen dosyada sanıkların cezalandırılmasına ve müvekkilimin müdahilliğine karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederim.

 

Müşteki Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat