Müdafi sayısı (Olağan dönem ve OHAL dönemi)

Soruşturma veya kovuşturmanın her aşamasında şüpheli veya sanık bir veya birden fazla müdafinin hukuki yardımından yararlanabilir (CMK 149/1).

Ancak, müdafi sayısı soruşturma evresindeki ifade alma sırasında en çok 3 avukat ile sınırlandırılmıştır. Kovuşturma evresi bakımından genel olarak bir kısıtlama yoktur.

Bununla  birlikte,  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  suçlar  bakımından yürütülen kovuşturmalarda duruşmada en çok 3 avukat hazır bulunabilir.  Bu  kısıtlama  2016  yılında  KHK  676  ile  getirilmiştir (CMK 149/2).

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu  iddia  edilen  suçlardan  dolayı  yapılan  soruşturma  ve  kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara  avukatlık ücret  tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler,  ilgili  kuruluşların  bütçelerine  konulacak  ödenekten  karşılanır (TMK 15).

Benzer  şekilde,  Köy  Kanunun  74‟üncü  maddesine  2017-KHK 694 m. 1  ile eklenen  fıkra uyarınca,  teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları  ile gönüllü güvenlik korucularının müdafi olarak belirlediği  en  fazla  üç  avukatın  ücreti  içişleri Bakanlığı  bütçesinden ödenecektir.

Bunun dışında olağanüstü halin devamı süresince Türk Ceza Kanununun ikinci Kitap Dördüncü Kısmı Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci  Bölümünde  tanımlanan  suçlar,  Terörle  Mücadele  Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar (terör suçları) bakımından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında  veya  duruşmada  en  çok  üç  avukat  hazır  bulunabilir  (KHK 667 6/1-ğ).

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat