MUARAZANIN GİDERİLMESİ – JENERATÖR VE ÇÖP KONTEYNERİNDEN KAYNAKLANAN RAHATSIZLIK NEDENİYLE

TCK m. 272 nedir?

MUARAZANIN GİDERİLMESİ – JENERATÖR VE ÇÖP KONTEYNERİNDEN KAYNAKLANAN RAHATSIZLIK NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Muarazanın Giderilmesi Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkil……. ili, …….ilçesi, …………Mah., ………. sokakta ikamet etmektedir. Söz konusu sokakta davalı şirketin ……… Şubesi bulunmaktadır. Bu sokakta davalı şirkete ait elektrik jeneratörü ile çöp konteyneri mevcuttur.
  2. Elektrik kesintisi esnasında jeneratörün çalışmasıyla çok ciddi gürültü olmakta ve sokak sakinleriyle davacı rahatsız olmaktadır. Normal hayata ait işlerini dahi gürültü nedeniyle yapamamaktadırlar. Davacı müvekkil, ilgili resmi kurumlara (Belediye ve Valilik- Çevre İl Müdürlüğü) gerekli müracaatları yapmışsa da, şu ana kadar olumlu bir cevap alamamıştır.
  3. Söz konusu jeneratör yönetmelik gereği dış ortamdan yalıtımla ayrılmamış veya ses ve gürültü seviyesi insana rahatsızlık vermeyecek düzeye getirilmemiştir. Yine jeneratörün ses ve gürültü seviyesi yönetmeliklere uygun olduğu kabul edilse bile, jeneratörün çalıştığı anda ortaya çıkan ses ve gürültü insan sağlığına ve psikolojisine rahatsızlık verecek şekildedir (Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu yöndedir, Yargıtay yerleşik uygulamasına göre muarazaya sebep olan yönetmeliğe uygun olsa bile, insan ve çevre sağlığı zarar altındaysa bu muarazanın giderilmesi gerekir). Bu nedenle insan ve çevre sağlığı açısından jeneratörün bu haliyle kullanılması sakıncalıdır. İnsan sağlığı açısından en uygun şekilde bu zararın giderilmesini istiyoruz.
  4. Ayrıca yine bu sokakta davalıya ait çöp konteynerleri mevcuttur. Bu konteynerlere atılan çöpler, çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle havaların sıcak olduğu dönemlerde, bu çöplerden çevreye koku yayılmakta ve haşere (sinek vb.) artışı olmaktadır. Bu durum çevre ve insan sağlığın zarar vermektedir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü davacı zarar görmektedir. Bu zararın en uygun şekilde giderilmesi için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER                           :  Keşif ve bilirkişi incelemesi, dava konusu yerin fotoğrafları, Belediye ve İl Çevre Müdürlüğü kayıtları, Savcılık kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. 737 ve sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüne, Davalıya ait jeneratörün ve çöp konteynırlarının davacıya verdiği zararın giderilmesine (muarazanın menine), yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur.

Davacı Vekili
Av.

EK:

– Vekaletname sureti,

– Fotoğraflar,

– Tebligat Pulu

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat