İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MİRASININ REDDİNİN TESCİLİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :             

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

KONU                                   : Mirasın reddinin tescili talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimizin babası ………….., ../../…. tarihinde ölmüştür. Mirasçı olarak müvekkilimiz ve kardeşi ile annesi kalmışlardır. Nüfus kayıtları ……….. İli, ………… İlçesi, ……….. Mahallesi, …. Cilt No, …. Sayfa No ve …. Kütük Sıra No.dadır.

2- Müvekkilimizin babasının ölümü üzerinden üç aylık yasal süre henüz geçmemiş olup, murisin miraslarını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.605 vd. ve sair mevzuat.

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair deliller.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin murisi ………..’nin mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat