Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR : 1- …..
                           : 2- ……
VEKİLİ            : Av.
DAVALI           : Hasımsız
DAVA                : Mirasın Reddi
AÇIKLAMALAR
1-Müteveffa ………………., 26.10.2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır.

2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, girmiş olduğu ekonomik çöküntü nedeniyle çok büyük miktarlarda, borca girmiş, işyeri kapanma noktasına gelmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın borçlarını ödeyebilmek için sağlığında gerek maddi, gerekse manevi destek olmaya çalışmış iseler de, müteveffanın iş hayatındaki özensizliği sonucu  basiretli bir esnaf olarak işini sürdüremeyen müteveffa,   içine düştüğü borçlanmalar ve girdiği ekonomik kriz nedeniyle 26.10.2015 tarihinde yaşadığı maddi sıkıntıların da etkisiyle rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.

3- Uyap üzerinden sorgu yapıldığında, müteveffa adına sağlığında başlatılan kesinleşmiş icra takiplerine konu borçları kadar, henüz takip başlatmamış olan alacaklılar da mevcuttur. Dolayısı ile müteveffanın terekesi borca batık olup, mirasın kayıtsız şartsız reddi için işbu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :Türk Medeni Kanunu, HMK sair yasal mevzuat

 DELİLLER                   : Mirasçılık belgesi, Nüfus aile tablosu,müteveffa hakkında başlatılan icra takip dosyaları, tanık beyanları, müteveffanın malvarlığı araştırması, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ   VE TALEP            :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile, müvekkillerimin   mirası red ettiğinize dair kararın verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

   Davacılar Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat