KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Miras Sözleşmesinin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerimin annesi vefat ettikten sonra babaları yalnız kalmıştır. Müvekkillerim şehir dışında oldukları için babalarını yanlarına almak istemişler fakat babaları ……….’dan ayrılamayacağını, doğup büyüdüğü şehirde yaşamak istediğini, ölürse kendisini eşinin yanına ………..Mezarlığına gömmelerini söylemiştir.
  2. Müvekkillerim destek olmak amacı ile düzenli olarak babalarına para göndermişlerdir. Yaşlı olan babalarına komşuları olan tek başına yaşayan ve dul olan …….. tarafından bakılmaya başlanmıştır. Müvekkillerimin babası annelerinin vefatından sonra daha duygusal olmuş, yaşlı olması nedeni ile etki altında kalmış ve yalnızlığın verdiği duygularla ata dededen kalma tarihi özellikleri olan oturduğu evi komşuları ……… ile yapmış olduğu miras sözleşmesi ile komşusuna bırakmıştır.
  3. Müvekkillerim bu durumu babalarının vefatından sonra öğrenmiş bulunmaktadırlar. Ata ve dede yadigârı olan bu evin akrabalık dahi bulunmayan bir komşularına kalması müvekkillerimi üzmüştür. Müvekkillerim görevleri gereği şehir dışında oldukları için babalarına bakamamış olabilirler. Fakat babalarını yanlarına almak istemişler ve maddi yardımda bulunmuşlardır. Ayrıca, ………. doğumlu olan yaşlı babalarının yapmış olduğu bu miras sözleşmesinin iptali için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 572 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep olunur.

Davacılar Vekili
Av.

EK: Vekaletname.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat