Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Miras kalan evin kirası kime aittir?

Mirasçıların pay oranları belirlenmeden önce neler olur?

Ev sahibinin ölümü ile birlikte, müteveffaya ait tüm mallar bütün mirasçılara aittir. bu elbirliği halinde malik olma durumu mirasçılar arasında hukuki bir ilişkiye yol açar.

Miras olarak kalan ev, tüm mirasçıların eşit oranda ve her biri beraber evi kullanma haklar vardır. Ev satılacak ise, satım kararı tüm mirasçılar tarafından alınmalı; evin satım fiyatı ve alıcının belirlenmesi aynı şekilde ortak bir karar sonucu olur, satımında elde edilen para tüm mirasçılara aittir. Ve eğer miras kalan ev kiralanacak ise, yine mirasçıların ortak kararı ile kiracıyı, süreyi ve ücreti belirlenir. Ayrıca konu olan ev miras bırakan tarafından kiralanmış ve halen bulunmakta ise, kira sözleşmesi kiracı ve tüm mirasçılar arasında geçerlidir. Yani ev sahibinin vefat etmesi ile beraber kira sözleşmesi sona erdirmez. Tüm bu uygulama miras paylaşımı gerçekleşinceye dektir.

Peki mirasçıların pay oranları belirledikten sonra ?

Tüm mirasçılar, miras payı oranlarına göre kendine düşen malvarlığı değerini şahsen elde etmiş olur ve miras ortaklığı son bulur.

Mirasçılar öncelikle oy birliği ile, ortak karar ile paylaşımı gerçekleştirebilirler. Fakat uyuşmazlık olur ise, bir ortak karar alınmaz ise, mahkeme kararı ile de gerçekleştirilebilir. Tek bir mirasçının talebi üzerine Mahkemeye başvurarak mirasın paylaşılmasını de mirasa ortaklığının sona erdirilmesi talep edilebilir. Yani miras kalan evin kirasının paylaşımı için mahkemeye başvurulabilir.

Miras kala evin kirasının paylaşımı hakkında ortak karara gelinmez ise, miras kalan evin yönetimi için Mahkeme tarafından, talep üzerine bir temsilci atanması mümkün olur. Bu temsilci mirasçılardan biri değildir. Kiradaki evin kirası atanan temsilci tarafından alınır ve miras payları oranında mirasçılara ödenmesini sağlar.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat