İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENKUL DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Çalınan Menkul Malın İadesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilime ait olan ……..Marka bisikleti evinin önünden çalınmıştır. Hırsızlık olayı üzerine durum polis merkezine oradan da ……….. Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir.
  2. Yakalanan hırsız bisikleti eski sanayide yolda giderken kim olduğunu bilmediği bir kişiye sattığı söylemiş ve tüm araştırmalara rağmen çalınan bisiklet bulunamamıştır. Müvekkilim ısrarla bisikleti bulmaya çalışmış ve sonunda bisikletin bisiklet alım satımı yapan bisikletçi ……’da olduğunu tespit etmiştir.
  3. Müvekkilim söz konusu bisikletin kendisine ait olduğunu kısa bir süre önce çalındığını söyleyerek bisikletin kendisine teslim edilmesini istemiştir. Bisikletçi bisikleti iade etmemiş, bu bisikleti satın aldığını söyleyerek bisikleti teslim etmemiştir. Bu durumda bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 989 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkilime ait olup çalınan ve daha sonra davalıda olduğunu tespit ettiğimiz …….marka 21 vites bisikletin müvekkilime iadesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat