Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

MENFİ TESPİT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                              TEDBİR TALEPLİDİR

../../….

DOSYA NO:

 

DAVACI                               :             

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALILAR                       :

VEKİLİ                  :

 

KONU                                   : Menfi Tespit talebimizdir.

DAVANIN DEĞERİ            : ……………..-TL

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz, ……… işletmektedir. Davalıdan aralarında yaptıkları ../../…. tarihli sözleşme gereği satmak için……………….. niteliğinde malları almayı kabul etmiştir.

2- Müvekkilim sözleşmeye göre vadeli aldığı mallara ait senetleri davalıya sözleşme tarihinde vermiştir. Senet tarihleri ve tutarları da yine bu sözleşmede yazılmıştır.

3- Sözleşme tarihinden sonra davalının atölyesinin de bulunduğu sitede büyük bir yangın olmuş, davalının dükkanı da ağır hasar görmüştür. Davalı müvekkilimize, en kısa zamanda malları gerekirse üçüncü şahıslardan temin ederek getireceğini söylemiştir. Senetlerin de yangında yandığını, malları teslim ettiğinde yenilerini hazırlayabileceklerini söylemiştir. Müvekkilimiz davalıya güvenmiş ve kabul etmiştir. Ancak üzerinden makul zaman geçtiği halde müvekkilimize ait mallar gelmemiştir.

4- Davalı ayrıca müvekkilimizden aldığı ve vadesi gelen senetler ile birlikte henüz vadesi gelmemiş senetlere de ihtiyati haciz alarak, …………. İcra Müdürlüğü’nün …./…. Esas sayılı dosyası ile takip yapmıştır.

5- Müvekkilimizin davalıya borcu yoktur. Müvekkilimiz, her türlü resmi defter ve fatura kayıtlarını düzenli tutan ciddi bir tüccardır. Sözleşme açıktır. Senetler davalının teslim edeceği mallara karşılık verilmiştir. Davalıdan sipariş ettiği mallara ilişkin olarak vermiş olduğu senetler kambiyo defterine işlenmiştir. Mallar müvekkilimize teslim edilmemiştir.

6- Bu sebeple müvekkilimizin davalıya borcu bulunmadığının tespiti ile, bizzat davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptalini talep zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK.m.72 ve ilgili diğer yasa maddeleri.

 

DELİLLER                           : Sözleşme, İcra Dosyası ve her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle; davamızın kabulü ile müvekkilimizin davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşme gereği verilen senetlerin iptaline, davalı tarafından alacağı olmadığı halde yaptığı ’nün  Esas sayılı takibinin durdurulması için İhtiyati Tedbir Kararı verilmesine, % … kötüniyet tazminatının davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat