Menfi Tespit Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
(İhtiyati Tedbir İstemlidir)
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Menfi tespit davasıdır.
 
OLAYLAR                       :
1-(Senedin nasıl ve ne için verildiği)
2-(niye karşılıksız kaldığı
3-
4-
5-
6-Bononun her an icra takibine konulması ve protesto edilmesi tehlikesi vardır. Bu nedenlerle iş bu menfi tespit davasının açılması ve tedbir kararının verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Senet aslı,Bilirkişi incelemesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tespitine ve bu nedenle ………….. tarihli bononun iptaline;
2-Takdir edilecek teminat karşılığında senedin icraya konulmaması,protesto ettirilmemesi  hususlarında ihtiyati tedbir kararı verilmesine;
3-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat