Menfi Tespit Davası Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

(İhtiyati Tedbir İstemlidir)

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Menfi tespit davasıdır.

 

OLAYLAR                       :

1-(Senedin nasıl ve ne için verildiği)

2-(niye karşılıksız kaldığı

3-

4-

5-

6-Bononun her an icra takibine konulması ve protesto edilmesi tehlikesi vardır. Bu nedenlerle iş bu menfi tespit davasının açılması ve tedbir kararının verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Senet aslı,Bilirkişi incelemesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tespitine ve bu nedenle ………….. tarihli bononun iptaline;

2-Takdir edilecek teminat karşılığında senedin icraya konulmaması,protesto ettirilmemesi  hususlarında ihtiyati tedbir kararı verilmesine;

3-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...