Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
(İhtiyati Tedbir İstemlidir)
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Menfi tespit davasıdır.
 
OLAYLAR                       :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Müvekkilimin davalıyı borçlu olmadığının tespitine ve bu nedenle …………..            İcra dairesi    ……………         Esas sayılı takip dosyası ile takibe konulan senedin iptaline;
2-Takdir edilecek teminat karşılığında İcra veznesine giren paranın davalıya ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine;
3-Davalının kötü niyetli olması sebebiyle % 40 tan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine;
4-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat