Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

(İhtiyati Tedbir İstemlidir)

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Menfi tespit davasıdır.

 

OLAYLAR                       :

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Müvekkilimin davalıyı borçlu olmadığının tespitine ve bu nedenle …………..            İcra dairesi    ……………         Esas sayılı takip dosyası ile takibe konulan senedin iptaline;

2-Takdir edilecek teminat karşılığında İcra veznesine giren paranın davalıya ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine;

3-Davalının kötü niyetli olması sebebiyle % 40 tan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine;

4-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...