İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MEMNU HAKLARIN İADESİ İSTEMİ DİLEKÇESİ

                                    ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MEMNU HAKLARIN

İADESİNİ İSTEYEN   :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Memnu Hakların İadesi Talebidir.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR      :
  • Müvekkilim işlemiş olduğu suç nedeni ile …….. Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… Tarih ve …/… Esas, …/… Karar sayılı mahkeme kararı ile 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış ve verilen ceza kesinleşmiştir. Müvekkilim aynı zamanda mahkeme tarafından kamu haklarından yasaklanmıştır.
  • Müvekkilim mahkeme tarafından verilen cezayı çekmiş, olgunlaşmış yapmış olduğu hatayı anlamış hayatında yeni bir sayfa açmıştır. Artık kendisine bir iş edinip hayatını kazanmak, mutlu bir yuva kurmak, geleceğe güvenle bakmak istemektedir.
  • Cezasını çektiği halde adli sicil kaydında görülen bu durum onun mağduriyetine neden olmaktadır. Kamudaki iş ve benzeri imkânlardan yararlanabilmesi için mahkemeniz tarafından yasaklanan kamu haklarındaki yasakların kaldırılması için bu istemde bulunmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  TCK md. 53 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz etmiş olduğumuz üzere, müvekkilimin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılmasına ve memnu haklarının geri verilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                     Memnu hakların iadesini isteyen
Vekili Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat