İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler birlikte söz alarak …/…/…. tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verildiği yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz.

Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacaktır. Paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinden ancak birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğiz/Seçenek: birimiz diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz/Seçenek: Karşılıklı borçlarla ilgili farklı bir düzenleme getirilebilir .

Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır/Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerin üzerinde…./…. pay oranında hak sahibi olacaktır./Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerden pay alamayacaktır./Seçenek: Karşılıklı artık değere katılmada daha farklı bir düzenleme getirilebilir.

Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına%…………oranında faiz uygulanacaktır./Seçenek: Eşlerin katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmeyecektir./Seçenek: Borçlu eşten güvence istenmeyecektir.

Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir./Seçenek: Aile konutu ile ev eşyaları hakkında farklı bir düzenleme getirilebilir.

Kişisel mallarımızın gelirleri her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacaktır./Seçenek: Kişisel mallarımızın gelirleri edinilmiş mallara dâhil olmayacaktır diye sözlerini bitirdiler. …/…/…..

Adı ve Soyad                                                      Adı ve Soyadı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat