Medeni Hukukun Anlamı Ve Konusu

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Medeni Hukukun Anlamı Ve Konusu

Hukuk, toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna bağlanmış kuralların bir bütünüdür.

Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” “pozitif hukuk” “müsbet hukuk” denir.

Kamu gücüne ve otoritesine sahip kuruluşların bu otoriteye tabi şahıslarla veya birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallar kamu hukukunu; kişilerin eşit şart ve yetkilere tabi kimseler olarak kendi aralarındaki ilişkilerini düzenleyen kurallar özel hukuku oluşturur.

Medeni Hukuk, bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının akıbetini düzenleyen kuralların yer aldığı bir hukuk dalıdır. Türk Medeni Hukuku, İsviçre Medeni Kanunu’ ndan etkilenmiştir.

Hukukumuzda ilk Medeni Kanun İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak 1926 yılında kabul edilmiştir. Sonrasında 1 Ocak 2002 yılında TMK yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla kadın erkek eşitliği sağlanmış ve en önemli değişiklik olarak aksi sözl. ile kararlaştırılmamış ise 2002 tarihinden sonra evlenen veya bu tarihten sonra mal edinen eşlerin bu mallarının “edinilmiş mallara katılma rejimin” tabi oldukları kabul edilmiştir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat