İnfazın Temel Amacı Nedir?

MASRAFLI VE GEREKSİZ YAPI YAPMA İSTEMİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Fazla masraflı ve gereksiz olan ortak yere sauna yapma kararının kaldırılması talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ….. semti ….. caddesi ….. sokağında ….. ada ….. parsel ….. no.lu taşınmazın paydaşıdır. …/…/… tarihinde diğer paydaşlar apartmanın arka kısmında bulunan kömürlüklerin yıkılarak yerine sauna yapmaya karar vermişler, yapılacak bu inşaat apartmanda az dairenin bulunması nedeniyle çok pahalı olacağı gibi ayrıcada lüks bir iştir.
  2. Apartmanda ayrıca her dairenin de büyük, güzel kullanışlı banyosu da vardır. Müvekkilin bu karara karşı gelmesine diğer paydaşlar muhalefet ettiğinden alınan kararın kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, keşifi bilirkişi incelemesi, yönetim planı vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KMK. m. 19, 33, 42, 43 ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenler ile …/…/… tarih sayılı kararın kaldırılması ile yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı olan kat maliklerinden alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat