KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeni ile Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, ……………………. Polis Merkezinde polis memuru olarak görev yapmaktadır. Polis merkezinde akşam nöbeti esnasında polis merkezini ziyaret eden İl Emniyet Müdürünün ziyareti sırasında müvekkilimin nöbetçi kulübesinde durmaması ve yüksek sesle tekmil vermemesi nedeni ve Valilik oluru ile, geçici görevle ……………. ilçesine görevlendirilmiştir.
  2. Müvekkilim ……. İlçesindeki görevini tamamlayıp dönünce, bu kez geçici görevli olarak …………… ilçesine görevlendirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilim idare mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istem ile dava açmış, …………………. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
  3. Görevinin başına dönen müvekkilim, bunun üzerine geçici görevle …………………… İlçesine geçici görevle görevlendirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilim idare mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istem ile dava açmış, …………………. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
  4. Tekrar görevinin başına dönen müvekkilim, bunun üz.rine geçici görevle ………..ilçesine görevlendirilmiştir. Bu işleme karşı da idari yargıya müracaat etmek için hazırlık yapmaktayız. Bahsi geçen olaylardan da açıkça anlaşıldığı gibi müvekkilim, şahsi husumet dolayısıyla geçici görevli olarak görevlendirilmekte ve adeta cezalandırılmaktadır. Bu sebeple yargı kararlarına rağmen Kanuna Karşı Hile yoluna başvurarak yargı kararını uygulamayan davalı kuruma karşı işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Geçici Görevlendirme kararları, İdare Mahkemesi’ndeki dava dosyaları, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 58 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile ……………… TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat