İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Manevi Tazminat talebimizden ibarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………. çevre yolu üzerinde bulunan … mevkiinde, karşıdan karşıya geçerken … Otobüs Firmasına ait ….… plakalı aracın aşırı hızlı olması nedeniyle çarpması neticesinde, müvekkilim ağır şekilde yaralanmış ve ………… Devlet Hastanesinde uzun süre tedavi görmüştür. İlgili belgeler ekte sunulmuştur.
  2. Uzun süren tedavi nedeni ile, müvekkilin ruh ve beden sağlığı zarar görmüştür. Sigorta şirketi tarafından karşılanmayan manevi zararların tazmini için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 54 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……….Türk Lirası manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan alınmasına ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat